Besvär från tuggsystemet? En bettskena avlastar och förbättrar funktionen i käklederna

Bettskena

Tuggsystemet består bl.a. av tungan, läpparna, tänderna, käkarna, käklederna och tuggmuskulaturen. Liksom med alla andra funktionella system i kroppen råder i normalfallet en balans i tuggsystemet, störs denna balans uppstår dysfunktion (funktionsstörning) i tuggsystemet.


Individer som t.ex. pressar och gnisslar tänder utsätter tuggsystemet för stora påfrestningar vilket kan resultera i att olika typer av symptom kan uppstå då tänderna, stödjevävnaden, tuggmusklerna och käklederna har en viss tolerans när det gäller belastningar och påfrestningar. Exempel på dessa är spänningshuvudvärk, gapsvårigheter, trötthetskänsla i tuggmusklerna och ömhet i tuggmuskler och käkleder. Man kan också med tiden slita ner tänderna i en högre grad än vad som är normalt.

Gnissling och pressande sker oftast i ett omedvetet tillstånd, speciellt på natten under sömnen. Hos många individer kan gnisslandet vara så intensivt att partnern vaknar av oljudet. Det finns en stark korrelation mellan stress och parafunktionell aktivitet (i det här fallet gnisslande, pressande eller andra munovanor).

En ganska effektiv behandling för att lindra/eliminera symptomen från tuggsystemet är bettskenan. Bettskena är en 2-4mm tjock plastskena speciellt utformat efter individens bett. Dess perfekta passform gör att den kan låser sig fast mot tänderna utan att ramla av. Man behöver alltså inte vara orolig för att använda den under natten.

 • Syftet med behandlingen

  • Att minska på mukulär hyperaktivitet och förbättra funktionen i tuggsystemet
  • Att avlasta och förbättra funktionen i käklederna och övriga systemet
  • Att skydda tänderna mot snabbt och onormalt slitage samt ogynnsam belastning
 • Behandlingsresultatet uppnås genom bettskenans olika funktioner

  • I samband med gnissling nöter man på skenan istället för de egna tänderna
  • Fördelar och ökar antalet tandkontakter vilket ger en avlastning hos tänder, tuggmuskler och käkleder
  • Höjer bettet vilket automatiskt avlastar käklederna och tillåter käkledsinflammationer att försvinna
  • Eliminerar störande tandkontakter som kan orsaka störningar i tuggsystemet
  • Ändrar hos många individer det reflektoriska mönstret så att hyperaktivitet minskar – passiv avslappning

Hos 70-90% av patienterna leder det till helt/delvis eliminering av besvär från tuggsystemet. Siffran är beroende på vilka typer av symptom man har samt övriga individuella faktorer. Bäst har det effekt mot värk, t.ex. spänningshuvudvärk och sämst i samband med käkledsknäppningar.

Bäst effekt uppnås naturligtvis om bettskena kombineras med andra behandlingar, t.ex. smärtstillande mediciner och fysisk terapi (avslappningsövningar, vila och käkövningar)