Känner du oro inför ditt tandläkarbesök? Sanei Tandvård arbetar aktiv för att hjälpa dig komma över din rädsla

Tandvårdsrädsla

Att gå till tandläkaren hör till de tio saker människor i allmänhet är mest rädda för. Hos oss tas tandvårdsrädsla på största allvar och det är för oss väldigt viktigt att hjälpa patienter med att komma över sin rädsla.


Allt från oro till allvarlig fobi

I dagligt tal används fortfarande begreppet tandläkarskräck när man talar om rädsla för behandling hos tandläkare. Men numera använder man oftare tandvårdsrädsla eller tandbehandlingsrädsla, eftersom det ju i allmänhet är behandlingen och inte tandläkaren man är rädd för.

När tandvårdsrädslan är så stark att den gör att man inte får den tandvård man behöver, eller när den gör att man inte fungerar på ett bra sätt i andra situationer i livet, talar man om tandvårdsfobi.

 • Hälften av alla vuxna är rädda eller oroliga

  Ungefär hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag och är rädda när de besöker tandläkaren. Andelen personer som lider av en extremt stark rädsla är drygt fem procent. Bland människor som inte går regelbundet till tandläkaren är tandvårdsrädsla ett av de vanligaste skälen till att man inte går.

 • Vanligare hos yngre och hos kvinnor

  När det gäller tandvårdsrädsla hos vuxna säger kvinnor oftare än män att de är tandvårdsrädda. Man vet inte säkert om det innebär att kvinnor verkligen är räddare, eller om de har lättare att erkänna att de är rädda. Tandvårdsrädsla är vanligast i åldrarna 20-35 år. Därefter minskar den med ökande ålder.


Människor reagerar med rädsla i en del situationer

Mycket tyder på att människor lätt reagerar med stress och rädsla i vissa situationer. Det anses ha sin grund i människans tidigare utveckling, då en del reaktioner var nyttiga och bidrog till överlevnaden. Hos den moderna människan visar sig det här som en benägenhet att bli rädd och stressad i situationer som liknar dem som en gång var verkligt farliga. Det kanske är så att tandvårdssituationen innehåller förhållanden som lätt kan orsaka stress. Det kan till exempel röra sig om höga ljud, starkt ljus, att ligga ned utan flyktmöjlighet och att få hårda föremål mot tänderna.

 • Brist på kontroll skapar rädsla

  Särskilt betydelsefullt när man utvecklar tandvårdsrädsla är att man upplever en stor brist på kontroll i tandläkarstolen. Man måste överlämna en del av ansvaret för den egna kroppen till tandvårdspersonalen, samtidigt som det sällan finns tillräckligt med tid att lära känna den som ska behandla en.

  Rädda människor kan ofta berätta hur de känt sig överkörda och tvingade till behandling. Bland litet äldre tandvårdsrädda är det inte ovanligt att man kan berätta om tandvård under handgripligt tvång. Sådana situationer är ovanliga i dag, men upplevelsen av brist på kontroll kan skapa rädsla även om det inte varit fråga om tvång.

  Tandbehandlingen är dessutom extra ansträngande genom att den helt eller delvis tar ifrån en möjligheterna att uttrycka åsikter och önskemål med munnen.

 • Familj och vänner påverkar

  Det har inte gått att peka ut någon speciell egenskap hos dem som drabbas av tandvårdsrädsla. Men man vet att tandvårdsrädsla är vanligare hos personer som är lite känsligare psykiskt eller socialt, som har en mer otrygg livssituation eller som har lite svårare att hantera stressande situationer. Det märks särskilt tydligt när man är barn.

  Till den här typen av sårbarhet hör till exempel påverkan från familj eller bekanta. Det vanligaste är att man har påverkats av tandvårdsrädda föräldrar eller syskon. Men ibland kan det till och med räcka med kamraters skräckhistorier för att ett barn ska bli rädd.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Vi anpassar oss helt och hållet efter patientens behov och vi debiterar aldrig den tid som vi ej utför undersökning/behandling på.

Läs om våra metoder