Vi erbjuder rekonstruerade tänder En eller flera – när vanlig lagning inte är tillräckligt

Inlägg, krona, skalfasad, bro

När en tand är omfattande skadad, orsakad av karies eller trauma, medför lagning på konventionellt sätt med plast i regel ingen god prognos. Ett bra alternativ är då att rekonstruera tanden med en laboratorieframtälld tand.


Behandlingsgång

Den del av tanden som inte skall ersättas med en rekonstruerad del prepareras (slipas) och omformas. På tanden tas sedan ett avtryck med vilket tandteknikern framställer den önskade konstruktionen i det material som beställs. Under tiden som man väntar på den konstgjorda tanden (el. tanddelen) förses tanden med en provisorisk tand/tanddel, både i estetiskt och skyddande syfte.

Materialen som man har att välja mellan för den konstgjorda tanden/del av tanden kan vara plast, keramik, metall eller en kombination av dessa. Valet varierar från fall till fall och är individuell. Faktorer om påverkar valet är patientens ekonomi, krav på styrka och estetik samt återstående del av tanden.

 • Inlägg & Onlay

  Om större delar av tanden fortfarande är intakt slipas tandens innerväggar och avtryck tas. Den del av tanden som saknas kan sedan ersättas med ett inlägg/onlay. Materialvalet i detta fall är vanligtvis keramik men i vissa fall kan även guld väljas.

 • Krona

  Om större delar av tanden är skadad/slitits ner/missfärgats kan rekonstruktion med en krona vara ett bra alternativ. En krona är en konstgjord tand som omger hela den riktiga tanden, till skillnad mot den nageltunna skalfasaden som endast täcker utsidan av tanden. Materialet kan även här variera. Kronor kan göras i plast, keramik och metall samt en kombination av dessa medan skalfasader görs i keramik eller plast. Kronor och skalfasader ser mycket naturliga ut och kan för en ovan person vara omöjliga att upptäcka. En krona kräver i regel att större delar av det yttre tandskiktet slipas ner (ca 1.0-2,0) medan slipning inför skalfasaden är mer skonsam och kräver en slipning på ca 0,4-0,5mm in i tanden.

 • Skalfasad

  Skalfasader används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att korrigera en ojämn tandrad. Porslinsfasaderna är mycket tunna och cementeras fast på den synliga delen av tanden, ibland så tunna att vi kan cementera fast dem direkt på din egen emalj utan att behöva borra. Skalfasader håller länge, ser otroligt naturliga ut och orsakar väldigt liten åverkan på tanden.

 • Bro

  Ett sätt att erätta en/flera förlorade tänder är med implantat. Tandförankrad bro (även kalladbrygga) är ett annat alternativ. I regel krävs att angränsande tänder (2 eller fler) slipas ner precis som för en vanlig krona. Brokonstruktionen som senare framställs är sammansatta tänder som överbryggar tandluckan och sätts fast på tänderna som gränsar till luckan. Fastsättningen sker med hjälp av speciella cement eller ”klister”.

  En bro ser mycket naturlig ut och kan för en ovan person vara omöjlig att upptäcka. Material: plast, keramik, metall eller en kombination av dessa.