Tandläkare Nima Sanei

MED PASSION FÖR YRKET

Tandläkare Nima Sanei tog examen på Odontologiska fakulteten (OD) i Malmö år 2003 och direkt efter avlagd examen påbörjade han en tjänstgöring på tandläkarhögskolans protetikavdelning. Efter några månader var det dags att bege sig ut och ”prova vingarna”.

Driven av en passion för kirurgi hamnade Nima på en praktikertjänstansluten klinik i Säffle hos tandläkaren och implantatkirurgen Jonas Johnsson. Under första tjänstgöringsåret genomgick han ett flertal kurser och utbilningar inom implantatkirurgi och protetik, med teori och praktik i en välstrukturerad kombination. Under det året fick han även chansen att medverka i ett flertal operationer tillsammans med klinikchefen Jonas Johnson och käkkirurgen Mats Wallström, mest känd från Odontologen i Göteborg.


År 2004 blev han erbjuden en tjänst på en folktandvårdsklinik i Blekinge, närmare bestämt Lyckekliniken i Karlskrona. Under tjänstgöringstiden som varade mellan 2004-2007 arbetade tandläkare Nima Sanei förutom med bastanvård en hel del med implantatkirurgi och -protetik. År 2006 genomgick han en utbildning för datorbaserad implantatkirurgi enligt NobelGuide-konceptet och det var han först med i hela Blekinge län och på elfte plats i Sverige. November 2006 fick första patienten i Blekinge implantatbehandling enligt detta moderna koncept och under samma år och nästkommande år höll tandläkare Nima Sanei ett flertal föreläsningar om datorbaserad implantatkirurgi för kirurgiskt verksamma tandläkare och käkkirurger.

År 2007 flyttade han tillbaka till hemstaden Göteborg och tog över en privat klinik i Ytterby (Kungälv) som numera heter Sanei Tandvårdsteam. Verksamheten var ansluten till Praktikertjänst AB fram till januari 2021 då den köptes ut och drivs numera under Sanei Tandvårdsteam AB. Kliniken erbjuder bastandvård och estetisk tandvård men är också väldigt inriktad på implantatbehandlingar och bettrekonstruktioner av olika slag.


I dagsläget är han förutom den kliniska verksamheten även involverad i föreläsningar och utbildningar av andra tandläkare och kirurger samt agerar som kirurgisk mentor för både nybörjare och mer erfarna kirurger.

Sanei Tandvårdsteam har sedan starten 2007 även fungerat som en remissinstans med remisser från Borås i Söder till Stenungsund i Norr.

  • Tandläkare Nima Sanei har även under året 2010 tjänstgjort (under sina sex semesterveckor) i Afrika (Kenya/Migori) på S:t Josephs Hospital på uppdrag från Läkarbanken

  • Tillsammans med en annan kirurg i Sverige har Nima fått bedömma och utvärdera den nya planeringsmjukvaran NobelClinician för datorbaserad implantatkirurgi