Vi stöttar upp ditt bett Rekonstruerade tänder för bättre estetik och funktion

Avtagbar protes

De vanligaste skälen till att en protes väljs framför fastsittande konstruktioner är ekonomiska eller anatomiska faktorer. Det finns flertalet konstruktioner att använda; delprotes, helprotes, täckprotes och immediatprotes.


Delprotes

Delprotes är bland de billigaste ersättningsalternativen. Det är också ett utmärkt val i samband med patienter som av anatomiska skäl inte kan få implantat ex.v. då benvolymen är allför bristfällig för att man skall kunna installera titanskruvar i denna.

En delprotes ersätter en/flera tänder som saknas. Denna avtagbara protes förankras mot restbettet (kvarvarande tänder) med hjälp av klamrar (aktiva och passiva) samt stödjer sig med hjälp av ev ett metallskelett och akrylsadel mot tänderna och käkbensslemhinnan. En väl utformad delprotes, med goda förutsättningar, är väldigt stabil i munnen och man kan tugga och äta normalt.

Ur estetisk synpunkt kan delproteser se väldigt naturliga ut, även när det gäller proteser som ersätter förlorade framtänder.

Delproteser består huvudsakligen (ibland helt) av plast. Den dyrare varianten av delprotes består av ett metallskelett i koboltkrom, metallklamrar i guld samt plast i sadelpartierna och tänderna. Skelettet ger protesen mer styrka och stabilitet. Den billigare varianten består i stort sett bara av plast.

 

 • Mun- och proteshygien

  Det är viktigt för protesbärare att upprätthålla en god munhygien och proteshygien. Proteser kan bäras under natten men skall på kvällen tas ut och rengöras med vatten och speciella rengöringsmedel. Diskmedel går bra att använda. Undvik dock tandkräm då detta innehåller alltför mycket slipmedel.

 • Underhåll av passformen

  Vikigt att komma ihåg är att en protes passform mer eller mindre försämras med tiden då ett tandlöst käkben har en tendens att gradvis brytas ned med tiden. Nedbrytningshastigheten är väldigt individuell. Därför brukar man rekommendera, även för tandlösa patienter med helprotes, att årligen besöka tandläkaren och vid behov ”basa” protesen för att återigen erhålla en god passform. För protesbärare som trots basning ej erhåller en godtagbar protesstabilitet, rekommenderas ett speciellt protesklister, Corega, som säljs på apoteket.


Helprotes

Helprotesen ersätter samtliga förlorade tänder i en helt tandlös käke. Protesens stabilitet styrs bl.a. av käkbenets form, tugg-, kind- och läppmuskulatur samt ett ”baksug” som uppstår då den fuktiga protesen med god passform appliceras mot käkbensslemhinnan. Anledningen till att en helprotes kan börja glappa är käkbensförlust (bristfällig mekanisk stabilitet) eller dålig passformen hos protesen (protesen ”suger sig” inte fast), Den yttre protesutformningen kan också vara av stor betydelse när man talar, skrattar etc. Utformningen skall vara sådan att ansiktsmuskulaturen i aktiverat tillstånd skall hålla protesen på plats och inte tvärtom.

Precis som med delproten är de vanligaste skälen till att en helprotes väljs framför fastsittande konstruktioner ekonomiska eller anatomiska faktorer. Patienter med dålig ekonomi eller väldigt nedbrutet käkben kan välja att bära helproteser. I de fall stora delar av käkbenet brutits ner finns fortfarande en chans att få implantat, förutsatt att man genomgår bentransplantation men är patienten inte beredd att ställa upp på en så omfattande behandling är helprotesen sista alternativet.

Liksom delproteser kan helproteser utformas så naturliga att man ej kan upptäcka dem. Helproteser består av härdat plast och är vanligen märkta på insidan med en liten metallplåt på vilket patientens personnummer är tryckt.

 

 • Täckprotes

  Helprotesbärare kan trots perfekt utformning av protesen ändå uppleva att protesen glappar i samband med att de talar, skrattar, äter m.m. Protesklister är heller ingen permanent lösning då det endast fixerar protesen under en kort tid. För att erhålla en högre stabilitet kan då omvandling av den ”vanliga” helprotesen till en täckprotes vara lösningen.

  En täckprotes är en protes som är försedd med speciella element som möjliggör att den knäpps fast mot inopererade implantat i käkbenet. Kravet är dock, som det framgår, att där finns inopererade titanskruvar som fungerar som stöd för protesen. I normalfallet utnyttjas två implantat för detta ändamål. Detta alternativ är mycket billigare än att få en helt fastsittande käkbensförankrad bro på 5-6 implantat. Dessutom är kravet på käkbensvolym mindre då man endast behöver två ”acceptabla” fixtursäten i käkbenet.

 • Immediatprotes

  Immediatprotes (immediate=omedelbar) är ett utmärkt alternativ då patienten ej vill gå tandlös från kliniken. Speciellt när det gäller patienter med en dålig / dåliga framtänder som behöver tas bort. Tanken är att man, redan innan tanden/tänderna tas bort, har framställt en estetisk och funktionell protes som skall passa in i munnen exakt efter det att tanden/tänderna tagits bort.

  Väldigt översiktligt går metoden ut på att man vid första tillfället tar ett avtryck på patientens tänder. Den önskvärda tandfärgen väljs också. Avtrycket skickas därefter till tandteknikern som framställer en gipsmodell av patientens tänder och ”raderar” bort de tänder som är planerade att tas bort. Utifrån denna helt/delvist tandlösa modellen skapar nu teknikern en passande protes med den rätta färgen på tänderna och skickar därefter tillbaka protesen. Vid andra tillfället tas tänderna bort och protesen sätts omedelbart in i munnen. Smärre korrigeringar av protesen görs oftast vid samma tillfälle.

  Immediatproteser är gjorda av plast och kan i många fall vara omöjliga att upptäcka i patientens mun.