Tandvårdsstöd

Hur fungerar det?


Tandvårdsstödet i Sverige kan delas upp i två delar:

 • Det statliga tandvårdsstödet
 • Det särskilda tandvårdsstödet

Det statliga stödet i sig består av en bidragsdel (ATB och STB) och ett högkostnadsskydd. Hos oss har barn och ungdomar samt unga vuxna fram t.o.m. 31:a december det år de fyller 23 år har kostnadsfri tandvård. Från och med 1:a januari det år du fyller 24 är du berättigad till ett statligt tandvårdsstöd. Det statliga stödet i sin tur består av en bidragsdel (ATB och STB) samt ett högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidraget varierar i belopp och antal gånger som det kan utnyttjas per år. Högkostnadsskyddet inträder vid större tandvårdskostnader över 3000kr och är en procentuell ersättning som ökar med ökade tandvårdskostnader.

Särskilda tandvårdsstödet är ett individuellt tandvårdsstöd jämfört med allmänna stöd och bidrag. Enhet Tandvård administrerar Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland. Det är ett individuellt behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet består av tre delar:
- Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
- Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)
- Ett högkostnadsskydd (HKS)


 • Allmänna tandvårdsbidraget

  Det allmänna tandvårdsbidraget är ett belopp som man kan unyttja en gång per år. Beloppet varierar dock, beroende på patientens ålder.

 •  

  20-29 år………………600kr/år

  30-74 år………………300kr/år

  > 74 år…………………600kr/år


Särskilda tandvårdsbidraget

Den 1 januari 2013 infördes det tredje steget i tandvårdsreformen. Det innebär att personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) på 600kr / halvår. Exempel på patientgrupper som kan ha rätt till detta särskilda bidrag är:

 • Patienter med muntorrhet pga Sjögrens syndrom, strålbehandling eller läkemedelsbehandling
 • KOL med ordinerad syrgas/näringsdryck
 • Cystisk fibros, Ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt
 • Svårinställd diabetes
 • Patienter som genomgår dialysbehandling
 • Frätskador pga bullimia, anorexia, gastroesofageal sjukdom
 • Immunosuprimerade patienter pga läkemedelsbehandling
 • Patienter som har genomgått organtransplantation                 

Patienten är dock skyldig att uppvisa läkarintyg för att vara berättigad till det särskilda tandvårdsbidraget. Bidraget får endast utnyttjas till undersökningar och förebyggande åtgärder.

Ladda ner blankett för läkarintyg som din läkare måste fylla i.


Högkostnadsskyddet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resterande del av kostnaderna direkt till din tandläkare utan att du behöver ansöka om detta. Med en förenklad modell kan man beskriva ersättningsnivåerna på följande sätt.

Kostnader upp till 3000kr betalas till 100% av patienten.

Den del av kostnaden som ligger mellan 3000kr och 15000kr ersätts till hälften av Försäkringskassan, dvs 6000kr.

För resterande del av kostnaden som överstiger 15000kr gäller däremot att patienten endast betalar 15% av beloppet. Ersättningsnivån för den delen blir då 85%.

Observera att med kostnader som nämns i ovanstående text menas behandlingskostnad baserat på försäkringskassan referenspriser. T.ex. kan en lagning hos tandläkaren kosta 750kr men att referenspriset för samma åtgärd vid uträkning av ersättning till patient ligger på 600kr. Referensprislistan är alltså prislistan som försäkringskassan använder sig av för att beräkna referenskostnader som i sin tur utgör basen för beräkning av den ersättning som patienten är berättigad till.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida

Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet.

Särskilt tandvårdsstöd

Patienter som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att dessa patienter får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1150 kronor i betalade patientavgifter.


Stödet kan gälla för personer som har:

 • En svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros (MS)
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • En orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)  
 • En sällsynt diagnos

Patientavgift/tillfälle – 200kr hos tandläkaren och 100kr hos tandhygienisten, oavsett typ av behandling.

Tandvårdsstödet är till för dig som har ett bestående och stort omsorgsbehov och behöver Munhälsobedömning och Nödvändig Tandvård. Det är också till för dig som behöver Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid. Och du ska vara folkbokförd i Västra Götaland.

Intyg om Nödvändig Tandvård ger dig rätt till en undersökning per år samt förebyggande och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare. För detta betalar du alltså bara vanlig patientavgift enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården. OBS! Fasta broar, kronor och implantat beviljas normalt inte.

Visa upp ditt intyg vid varje tandläkarbesök. Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

 

Så får du ett intyg

 1. Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett Intyg om Nödvändig Tandvård, ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera.
 2. Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka en privat ansökan till Tandvårdsenheten. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå. 

Blanketter hittar du under Dokument i högra marginalen på den här sidan.
Behöver du hjälp med ansökan om särskilt tandvårdsstöd, hjälper vi dig med det!

Läs mer om särskilt tandvårdsstöd på Västra Götalandsregionens hemsida.