Hål i tänderna? Tidig åtgärd medför mindre ingrepp och lägre kostnader

Lagning

När tandens hårdvävnad (emalj/dentin) angrips av karies eller skadas som en följd av trauma kan tanden lagas. Det vanligaste och mest använda lagningsmaterialet är komposit vilket är en slags plast som från början är mjuk. Det finns både fördelar och nackdelar med detta material jämfört med tidigare använda amalgamer (kvicksilverinnehållande metallegeringar).


Behandlingsgång

När en tand skall lagas måste all angripen tandsubstans som har mjuknat upp avlägsnas vilket vanligtvis sker med tandläkarborren. Därefter måste ytorna som kompositen skall häftas mot rengöras och syraetsas. Ett speciellt klister (bondning) appliceras och därefter fylls gropen med mjuk komposit. Först när kompositen har fyllt ut hela gropen och tillformats, hjärdas denna med hjälp av ett synligt ultraviolett ljus. Härdningen kan ta 10-40sek beroende på härdningslampans effektivitet. Slutligen putsas/poleras lagningen för att få en blank yta. Fördelen är både estetiken men också att bakterier sämre fäster mot denna.