Inflammerade eller infekterade tänder En smärtfri behandling med ett smärtfritt resultat

Rotfyllning

Pulpan inuti en tand kan om den utsätts för påfrestningar inflammeras, skadas och t.o.m. dö. Den vanligaste orsaken till detta är karies och en inträngande infektion in i mot tandens vitala (levande) delar. Trauma mot tanden, läckande fyllningar, kraftig gnissling etc. är andra orsaker.


Behandlingsgång

I första hand är målet att avlägsna orsaken samt ge pulpan en chans att repareras. Om inflammationen däremot är kronisk och har gett upphov till irreversibla skador eller infektionsspridning inne i tanden behöver tanden rotbehandlas.

Rotbehandling består i stora drag av två behandlingsfaser:

  • Rotrensning – Innehållet i pulparummet och rotkanalerna (sjuk pulpa / infekterat material) rensas ut både mekaniskt och kemiskt. Tanden kan på insidan fyllas med en bakteriedödande pasta (kalciumhydroxidpasta) som under några veckor förväntas slå ut det mesta av den infektionen.
  • Rotfyllning – Rotkanalerna fylls igen och täpps till med ett gummiliknande fyllningsmaterial som klistras fast mot kanalernas insidor. På så sätt undviks återfall av infektion.

Behandlingen påbörjas vanligen med lokalbedövning och är helt smärtfri. Är pulpan däremot död behövs i regel inte bedövning då nerverna i tanden är döda.