Oförutsedda besvär? Vid smärta är det viktigt att kunna få hjälp snabbt – vi hjälper dig

akut tandvård

Vår målsättning är att alla patienter som kontaktar oss med akuta besvär skall få möjligheten att få en tid redan samma dag! Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök på den dagen.

Kontakta oss på 0303-91818 eller skicka ett mail till info@saneitandvardsteam.se