Vi ger dig ett naturligt ljusare leende Stor förändring med enkla medel

Tandblekning

Orsaker till att tänder missfärgas kan vara t.ex. medicinska, genetiska, odontologiska eller åldrande. Missfärgningarna kan uppstå såväl innan som efter det att tänderna kommit fram och olika delar av tandsubstansen tar upp färgämnen på olika sätt. Oftast rör det sig om missfärgande ämnen från tobak, rödvin, kaffe, te, kryddor m.m.


Behandlingen

Tandblekning innebär att man på kemisk väg avlägsnar missfärgningar från tänderna. För rätt patient, med korrekt diagnos, behandlingsplanering och teknik är blekning av missfärgade tänder den minst ingreppskrävande metoden för att uppnå förbättrad estetik. Behandlingen utgör idag ett väl dokumenterat alternativ till mer omfattande korrigerande terapi, t.ex. skalfasader och porslinskronor.

Vi börjar alltid med en klinisk undersökning av din mun och dina tänder samt ställer diagnos. Orsaken till missfärgningarna utreds och baserat på dessa fynd tillsammans med patientkänsligheten, graden av missfärgningar och behandlingsmål bestäms i samråd med patienten blekningsmetod och behandlingstid.

Blekningsmetoder kan indelas i tre kategorier:

 • Klinikblekning – utförs av leg. tandläkare
 • Hemmablekning – utförs av patienten med blekskenor och blekmedel som lämnas ut av tandläkaren
 • Hemmablekning med kosmetikaprodukter – säljs på varuhus/nätshoppar

Vi erbjuder både klinikblekning och hemmablekning (dag-/nattblekning). Dagblekning ca 2-4h och nattblekning ca 7h.

 • Våra blekmetoder

  På Sanei Tandvårdsteam erbjuder vi Opalescence-produkter från Ultradent Products Inc. Opalescence är det världsledande tandblekningsmaterialet på marknaden och även det material som har mest väldokumenterad forskning (på hela dess innehåll) bakom sig. Materialet har använts av tandkliniker sedan 1990 och uppfyller svensk medicinteknisk lagstiftning, enligt klass II:a.

   

  Opalescence tandblekningsprodukter är skonsamma mot tänderna. Samtliga blekmedel innehåller förutom verksamma blekande ämnen minst 20% vatten men också kaliumnitra och fluor. Fluor stärker tänderna och gör dem mer motståndskraftiga mot karies. Kaliumnitrat minskar känsligheten i tänderna genom att täppa till dentinkanalerna. Vattenhalten förhindrar uttorkning av tänderna under blekningen.

 • Klinikblekning och hemmablekning

  Klinikblekning
  Din blekning utförs vid ett eller flera tillfällen hos oss under kontrollerade förhållanden med starkare preparat men under korta tidsintervaller.

   

  Hemmablekning
  Din blekning utförs av dig själv i hemmet (natt- eller dagsblekning) med hjälp av individuellt framställda blekskenor eller engångsskenor. Aktuella blekmedel är då mindre starka och behandlingstiden längre, vanligtvis några dagar upp till två veckor. Denna metod har visat sig ge bäst effekt och ett mer långvarigt resultat.


Hur fungerar tandblekning?

Dagens blekgeler innehåller väteperoxid alternativt den väteperoxidfrisättande substansen karbamidperoxid, som är stabilare än väteperoxid. Flertalet blekgeler innehåller bl.a. förtjockningsmedel (t.ex. Carbopol), som dessutom gör att frisättningen av väteperoxid går långsammare, glycerin för ökad viskositet samt fluor och kaliumnitrat för att minska risken för hypersensibilitet (överkänslighet).

Vid nedbrytning av karbamidperoxid bildas 1/3 väteperoxid och 2/3 karbamid, d.v.s. 10% karbamidperoxid ger upphov till c:a 3,3 % väteperoxid. Frisatt karbamid stabiliserar väteperoxiden och höjer blekmedlets pH-värde. De flesta 10%-iga karbamidperoxidgeler har ett pH omkring 6–7. Höga koncentrationer av väteperoxid medför lägre pH-värden.

En ljuskälla för att aktivera blekningsprocessen vid klinikbehandling har EJ påvisats vara effektivare än t.ex. dag/natt-behandling med gelskena.

Det är lättare att bleka tänder med missfärgningar som går i brunt – gult (varma färger; t.ex åldersmissfärgningar) jämfört med de som går i grå-blå toner (kalla färger; t.ex. tetracyklinmissfärgningar). Blekningsresultatet påverkas av missfärgningens typ, hur länge den funnits, tandens inneboende grundfärg, koncentrationen av blekmedlet samt kontakttiden mellan blekmedel och tandsubstans. Den totala behandlingstiden är alltid svår att förutsäga och så är också slutresultatet. De individuella variationerna är stora och patienten bör upplysas om detta innan behandling påbörjas.


Bieffekter av tandblekning

Ökad sensibilitet/känslighet för varmt och kallt under blekningsbehandlingen är något som vissa patienter kan uppleva . Orsaken till överkänslighet i tänderna är att väteperoxid penetrerar emalj och dentin och orsakar en mild reversibel irritation i tanden. Man bör då göra ett uppehåll och istället för blekmedlet använda UltraEz i blekskenorna ett litet tag. Medlet i UltaEz innehåller 3% kaliumnitrat och 0,25% natriumfluorid och dess effekt är eliminera besvär från känsliga och isande tänder samt förebygga för framtida besvär. UltraEz finns också i form av engångsskenor. För övrigt brukar den normala ökade sensibiliteten avklinga 24-48h efter avslutad behandling.

Tandköttsirritation kan också förekomma och orsakas av att blekgel kommer i kontakt med tandköttet vid användning av för mycket gel, felaktig användning eller att blekskenorna passar dåligt.

Få patienter tvingas avbryta behandlingen på grund av bieffekter.

 • Får man permanenta skador på tänderna när man bleker dem?

  Nej. Tänderna skadas inte permanent av tandblekning så länge det utförs korrekt och under kontrollerade förhållanden. Dock kan vissa uppleva att de blir känsligare under behandlingen. Detta är dock övergående. Har du besvär, kontakta oss!

 • Gör det ont att bleka?

  Vanligvis känns det ingenting men vissa kan uppleva att tänderna tillfälligt under blekningstiden kan vara lite känsliga. Detta kan behandlas och förebyggas med ett UltraEz som läggs i skenan istället för blekskena. Viktig är att du kontaktar oss om du har besvär.

 • Hur effektivt är tandblekning? Får man alltid ljusare tänder?

  Det är väldigt svårt att svara på frågan hur effektiv blekningen kommer att vara i just ditt fall. Svaret är baserat på en multifaktoriell bedömning som tandläkaren gör. Faktorer som är avgörande är exempelvis graden av missfärgning, orsak till missfärgningarna, status på tänderna, blekningsmetod, användningssätt, behandlingstid och styrkan på blekmedlet. Men rent generellt brukar de allra flesta uppleva en stor skillnad.