Vi vill att du skall kunna sporta riskfritt Ett tandskydd för användning under utövande av sport skyddar dina tänder

Tandskydd – Idrott

Ett alltför vanligt skäl för tandbehandling hos yngre är tandskador orsakade av lek och idrott. Det är skador som kan bli mycket omfattande och kräva specialistvård.


Fördelar med tandskydd

Tandförluster kan innebära att man behöver konstgjorda tandersättningar och det i sin tur kan resultera i livslånga synliga handikapp. Under de mest intensiva tillväxtåren är det svårt att skydda tänderna, eftersom bettet och käkarna ständigt förändras. När alla tänder är på plats och tillväxten börjar bli klar går det däremot fint att skaffa ett ordentligt tandskydd.

  • Ett bra tandskydd bör vara anpassat till den idrott som bedrivs oftast. Det är självklart att boxning kräver kraftigare skydd än exempelvis volleybollspelande. Ett skydd används mest och skyddar bäst om det tar hänsyn till användningen. Nu är det inte bara kontakt med en motståndare som skadar tänderna. Många skador orsakas av individen själv genom att käkarna slår ihop kraftigt och okontrollerat exempelvis vid ett fall.

  • Prata med Din tandläkare om ditt eget eller ditt barns behov av idrottsskydd. Ta upp behovet med föräldragruppen i ditt barns lag. Kanske ni kan ordna skydden gemensamt i samarbete med den lokala tandkliniken?