Ordlista När allt inte känns självklart

A

 • Analgetika

  Smärtstillande preparat

 • Anestesi

  Bedövning

 • Antibiotika

  Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.

 • Aplasi

  Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln.

 • Approximalyta

  Tandytorna mellan tänderna.

 • Avtagbar protes

  Protes som av patienten kan sättas in och tas ut

  Läs mer om Avtagbar protes

B

 • Bakterier

  Mikroorganismer som finns naturligt i stor mängd. De flesta är nödvändiga och ofarliga.

 • Bettfysiologi

  Läran om tuggsystemet

 • Bettskena

  Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals

  Läs mer om Bettskena
 • Bro

  Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en ”bro” över tandluckan och går inte att ta av.

  Läs mer om Bro
 • Bruxism

  Termen för tandgnissling och tandpressning

  Läs mer om Bruxism
 • Brygga

  Se bro

 • Buckalt

  Den yta av tanden som vetter mot kinden.

C

 • Canin

  Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandraden

 • Carisolv

  Gelé som används för att lösa upp karies.

 • Cement

  Används för att ”klistra fast” broar som inte är avtagbara.

D

 • Delprotes

  En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.

  Läs mer om Delprotes
 • Dental

  Härstammar från ordet dent som betyder tand.

 • Dentin

  Tandbenet, den något mjukare, inre delen av tanden. Finns under emaljen.

  Läs mer om Dentin
 • Depurera

  Tandstensborttagning

 • Distalyta

  Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

E

 • Emalj

  Det hårda, yttre skiktet på tanden.

  Läs mer om Emalj
 • Endodonti

  Rotbehandling

 • Eruption

  När en ny tand tränger fram.

 • Excavera

  Avlägsna karies ur en tand.

 • Extraktion

  Att dra ut en tand.

F

 • Fissurer

  Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.

 • Fissurförsegling

  Tandläkaren/tandsköterskan/tandhygienisten lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.

  Läs mer om Fissurförsegling
 • Fixtur

  Annat ord för titanskruv/implantat

  Läs mer om Fixtur
 • Fluor

  Naturligt grundämne som bland annat stärker tänderna. Finns som tillsats till exempel i tandkräm, tuggummi och tabletter.

 • Front(en)

  Framtänder

 • Fruktos

  En sockerart, kolhydrat. Finns främst i frukt.

 • Fyllning

  Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.

G

 • Gingivit

  Tandköttsinflammation

  Läs mer om Gingivit
 • Glasjonomer

  Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.

 • Glukos

  En sockerart, kolhydrat. Kallas även druvsocker.

 • Guld

  Metall som används till fyllningar, kronor och broar.

 • Guttaperka

  Gummimaterial som används vid rotfyllning.

  Läs mer om Guttaperka

H

 • Halitos

  Kroniskt dålig andedräkt.

 • Helprotes

  ”löständer”, avtagbar tandersättning där alla tänder saknas.

  Läs mer om Helprotes

I

 • Immediatprotes

  Protes som är framställd innan tänderna tas bort och som kan användas direkt vid samma tillfälle som tänderna har tagits bort.

  Läs mer om Immediatprotes
 • Implantat

  Titanskruvar som opereras in i käkbenet.

  Läs mer om Implantat
 • Implantatbro

  Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även KBF-bro (käkbensförankrad bro).

  Läs mer om Implantatbro
 • Incisiv

  Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.

 • Infektion

  Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

 • Inflammation

  Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

 • Initialkaries

  Första stadiet av karies.

 • Interdentalborste

  Liten ”flaskborste” för rengöring mellan tänderna.

 • Interdentalt

  Utrymmet mellan tänderna.

J

K

 • Karies

  Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

  Läs mer om Karies
 • Karies manifest

  Kariesangrepp som spridit sig in i dentinet

  Läs mer om Karies manifest
 • Kariologi

  Läran om kariessjukdomar.

 • Keram

  Tandfyllningsmaterial av keramik.

 • Klorhexidin

  Tandfyllningsmaterial av keramik.

 • Kofferdam

  Gummiduk som sätts fast runt tanden vid till exempel en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.

 • Kolhydrat

  Socker, stärkelse. Finns i till exempel frukt, bröd, potatis, grönsaker, godis och läsk.

 • Komposit

  Tandfyllningsmaterial av plast som är tandfärgat.

 • Kritkaries

  Ytlig karies, kritliknande.

  Läs mer om Kritkaries
 • Krona

  Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj och dentin. Ordet används också för en konstgjord krona, till exempel guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.

  Läs mer om Krona
 • Käkben

  Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

  Läs mer om Käkben

L

 • Laminat

  Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

 • Lingualt

  Den yta av tanden som vetter mot tungan.

 • Lokalanestesi

  Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

 • Lustgas

  Kvävedioxid. Kan användas i lugnande och smärtstillande syfte.

M

 • Mesialyta

  Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, ”framåt i munnen”.

 • Mesiodens

  Extratand i främre delen av käken

 • Mjölktänder

  Barnens första tänder som tappas och byts ut från cirka fyra till 14 års ålder.

 • Molar

  Kindtand, ”oxeltand”, tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.

 • Munslemhinna

  Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

N

 • Narkos

  Behandling med narkosmedel för att uppnå sömn och smärtfrihet inför operation.

O

 • Ocklusalt

  Tandens tuggyta.

 • Odontologi

  Läran om tänderna och deras sjukdomar.

 • Oral kirurgi

  Operation i munhålan.

 • Ortodonti

  Läran om tandreglering.

 • Osteit

  Inflammation i benvävnad.

P

 • Parodontit

  Sjukdom som orsakar tandlossning.

  Läs mer om Parodontit
 • Parodontologi

  Läran om tändernas stödjevävnad.

 • Pedodonti

  Läran om barntandvård.

 • Permanenta tänder

  De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken.

 • Plack

  Bakteriebeläggning på tänderna.

  Läs mer om Plack
 • Porslin

  Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

 • Premolar

  Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.

 • Primära tänder

  Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.

 • Profylax

  Förebyggande tandvård

  Läs mer om Profylax
 • Protein

  Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.

 • Protes

  Ersättning av kroppsdel på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.

 • Protetik

  Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.

 • Pulpa

  Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.

  Läs mer om Pulpa
 • Pulpit

  Smärtsam inflammation i pulpan

  Läs mer om Pulpit

R

 • Rot

  Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

  Läs mer om Rot
 • Rotfraktur

  En spricka i roten.

 • Rotfyllning

  Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

  Läs mer om Rotfyllning

S

 • Sackaros

  Socker. Bästa näringen för att bakterierna i munnen ska bilda syra.

 • Sedererande

  Lugnande

 • Sekundärkaries

  Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

 • Skalfasad

  Se laminat

 • Smile line

  Överläppens nedre del över tandraden.

 • Sorbitol

  Sötningsmedel som inte skadar tänderna.

 • Sutur

  Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

 • Syraattack

  Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

T

 • Tandben

  Samma som dentin, det vill säga den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.

  Läs mer om Tandben
 • Tandgnissling

  När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

  Läs mer om Tandgnissling
 • Tandhygienist

  Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.

  Läs mer om Tandhygienist
 • Tandköttsficka

  Den runda fickan mellan tandkött och tand, normalt 1 – 2 millimeter djup.

  Läs mer om Tandköttsficka
 • Tandlossning

  Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom orsakad av till exempel bakterier.

  Läs mer om Tandlossning
 • Tandnerv

  Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

  Läs mer om Tandnerv
 • Tandpressning

  När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.

  Läs mer om Tandpressning
 • Tandsten

  Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

  Läs mer om Tandsten
 • Tandtekniker

  Yrkesgrupp som framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

 • Tandvårdsrädsla

  Stark rädsla för tandvård.

  Läs mer om Tandvårdsrädsla
 • Titan

  Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

 • Titanskruv

  En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

  Läs mer om Titanskruv
 • Täckprotes

  En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

  Läs mer om Täckprotes

U

 • Ua

  Förkortning för utan anmärkning

V

 • Visdomständer

  Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 20 till 25 års ålder.

X

 • Xylitol

  Björksocker. Tandvänligt sötningsmedel som inte kan användas av munnens bakterier för syrabildning.

Ä

 • Äggviteämne

  Protein. Finns i kött, fisk, ägg med mera.