Kompetens med bredd Sanei Tandvårdsteam erbjuder en stor bredd av behandlingar

Behandlingar

Sanei Tandvårdsteam besitter en bred kompetens och utför en mängd olika behandlingar utefter behov.

Förebyggande behandling

Behandling för att förebygga karies, tandköttsinflammation och tandlossning.

Läs mer >

Barnens tänder

Tandskötsel för de allra minsta.

Läs mer >

Lagning

Avlägsnande av missfärgningar från tänderna orsakat av bl.a. tobak, vin, kaffe, te och kryddor.

Läs mer >

Tandblekning

Avlägsning av missfärgningar från tänderna, orsakat av t.ex. åldrande.

Läs mer >

Implantat

Fastsittande tand-/bettrekonstruktion på konstgjorda rötter som opereras in i käkbenet.

Läs mer >

Rotfyllning

Avlägsnande av tandpulpan eller infektionsbehandling av tandens inre del samt igenfyllning av rotkanalerna.

Läs mer >

Tandreglering

Felställda tänder kan behöva rättas till, vilket bl.a. görs med hjälp av tandställning.

Läs mer >

Tandborttagning

Borttagning av tand p.g.a. skada eller infektion.

Läs mer >

Inlägg, Krona, Skalfasad, Bro

Olika alternativ till rekonstruktion av tand med hjälp av laboratorieframställda tänder.

Läs mer >

Avtagbar Protes

Ersättning av en, flera eller samtliga förlorade tänder i käken.

Läs mer >

Bettskena

En bettskena motverkar dysfunktion i tuggsystemet som kan orsakas av t.ex. tandgnissling.

Läs mer >

Tandskydd - Idrott

Framtagning av tandskydd anpassat till den idrott som bedrivs.

Läs mer >

Före- och efterbilder

Titta i vårt bildarkiv för att se exempel på våra behandlingar och vilka resultat dessa har utmynnat i.

Se alla bilder >