Bettfel med felställda tänder? Reglering av bettfel och snedställda tänder

Tandreglering

Tandreglering, eller ortodonti som är ett annat uttryck, betyder raka tänder. Tänder som av olika orsaker är felställda kan behöva rättas till.


Behandlingsgång

Att tänderna inte möts på ett bra sätt när man biter ihop eller att de är sneda eller vridna kan bero på att käkarna är för små eller för stora. Bettfel eller tänder som sitter för trångt kan behöva rättas till. Det görs med en behandling som kallas för tandreglering. I de allra flesta fall innebär det att man får en tandställning.

Tandställningens uppgift är att skapa ett försiktigt tryck på tanden som gör att den flyttas. Det är en långsam process som kan ta upp till två år att genomföra, ibland ännu längre.

Tandreglering görs också för att styra tänder som håller på att ”växa fel” och för att de ska komma fram rätt. Man kan ibland även påverka käkarnas tillväxt med tandreglering.