Vi rekonstruerar individuellt anpassade tänder Konstgjorda tänder – naturliga och lika dina egna

Implantat

Implantatbehandling är behandlingsvalet då patienten önskar en fastsittande tand-/bettkonstruktion när kvarvarande tänder i restbettet av någon anledning anses som olämpliga som stöd i en fastsittande tandkonstruktion eller i det fall då det inte finns några tänder som kan fungera som stödtänder.


Behandlingsgång

Behandlingen går väldigt förenklat ut på att biokompatibla (kroppsvänliga) titanskruvar/implantat opereras in i patientens käkben med en åtföljande inläkningstid under vilken implantaten växer fast i käkbenet. Denna inläkningstid är i vanliga fall mellan 4-6månader.

Då implantaten har läkt in och är väl förankrade i benet friläggs dessa och man tar ett avtryck på dem för att med hjälp av detta möjliggöra för tandteknikern att rekonstruera individuellt anpassade tänder för patienten. Individualiseringen är baserad på bl.a. form, storlek, färg och position.

De konstgjorda tänderna som kan vara av plast/porslin kan sedan antingen skruvas fast mot implantaten eller med hjälp av bärande mellankomponenter likt tandpelare cementeras fast mot implantaten. Målet är att de konstgjorda tänderna skall se helt naturliga ut och vara så lika patientens egna tänder.

  • Gör det ont? Blir man sövd?

    Implantatoperationen är helt smärtfi då man noggrant bedövar hela det aktuella området i munnen. Många kan t.o.m. beskriva sin upplevelse av behandlingen som mindre obehaglig i jämförelse med en tandborttagning. Narkos är i normalfallet absolut inte nödvändig. Patienten är vaken och gapar aktivt precis som i samband med en vanlig tandbehandling. Patienterna erbjuds dock, om behov och indikation för detta finns, även lugnande medicin.

  • Vem gör vad och vilka
    implantatsystem erbjuds?

    Hela din implantatbehandlng utförs på vår klinik, allt ifrån kirurgi till den protetiska rekonstruktionen. Implantatkirurgi på vår klinik utförs av tdl. Nima Sanei och implantatsystemen som erbjuds patienterna är från Nobel Biocare och Biomet 3i.

Våra implantatsystem

Vi erbjuder implantat från det största och välkända implantatföretaget Nobel Biocare.