Ökat tandvårdsstöd

Den 1:a september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer att ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tel: 0303-91818
E-post: info@saneitandvardsteam.se