Gratis tandvård ävenför 23-åringar!

Fr.o.m. 2013-01-01 kommer även 23-åringarna att erbjudas fri tandvård. Förutsättningen för en patient att få fri tandvård är att vara folkbokförd i Västra Götaland samt söka sig till en klinik som har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen. Ett sådant avtal med VG-regionen har vi på Sanei Tandvårdsteam ingått.

Enligt regelverket erbjuds Du, fri tandvård fram t.o.m. 31 december det år du fyller 23år. Detta blir ett tillägg till de tidigare regler som tillåter gratis tandvård för 3-22 åringar.

Välkommen att kontakta oss för att lista dig hos oss!